Okami Sushi
ส่วนลด 10%

ประเภทร้าน:อาหารญี่ปุ่น
Okami Sushi
โอกามิซูชิ
 
ส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น 
 
01/07/2018 - 31/12/2018
 
ที่อยู่ : - พหลโยธิน - เดอะคริสตัลเอสบีราชพฤกษ์
เบอร์โทร : 020911039 , 021025656
ส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte
Sushi Tama
Kama Ten
Kuppadeli
โอมุ
Joushitsu Sushi
Shinkai