สตีฟ คาเฟ่ แอนด์ คุยซีน
ส่วนลด ทานครบ รับของแถม

ประเภทร้าน:Cafe & Restaurant
Steve Café & Cuisine 
สตีฟ คาเฟ่ แอนด์ คุยซีน
 
ทานครบ 1500 บาท รับฟรี เมนูยำตระไคร้ มูลค่า 170 บาท
 
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น 
 
01/11/2018 - 30/04/2019
 
ที่อยู่ : สาขาเทวศร์ : 68 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 ( ส่งสื่อแยกตามสาขา) สาขาพระรามหก : 2 ซ.หม่อแผ้ว3 ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ( ส่งสื่อแยกตามสาขา)
เบอร์โทร : 02-494-9178-9
ทานครบ 1500 บาท รับฟรี เมนูยำตระไคร้ มูลค่า 170 บาท
กั้งบ้านเพ
Big Burger
Fuzio Cafe
New Orleans Restaurant
Big Burger
Home Fresh Hydrofarm