Donburi by Jirafu
ส่วนลด 10%

ประเภทร้าน:อาหารญี่ปุ่น
Donburi by Jirafu 
ดงบุริ บาย จีราฟุ 
 
ส่วนลด 10% ไม่รวมเครื่องดื่ม และโปรโมชั่นอื่นภายในร้าน
 
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น 
 
01/11/2018 - 30/04/2019
 
เบอร์โทร : 02 - 9389 - 2241,02 - 073 - 4272,02 - 040 - 7272
ส่วนลด 10% ไม่รวมเครื่องดื่ม และโปรโมชั่นอื่นภายในร้าน
อินดีค เกสโตรบาร์ แอนด์ เรสเตอรองค์
Fuzio Cafe
Wagyu Samurai Restaurant
Big Burger
MIYABI KAPPO
New Orleans Restaurant