ห้องอาหาร Am cafe โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ Ambassador Hotel Bangkok
ส่วนลด 15%

ประเภทร้าน:อาหารนานาชาติ
ห้องอาหาร Am café โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
Ambassador Hotel Bangkok
 
 - ส่วนลด 15% สำหรับเมนู A La Carte
 - ส่วนลด 10% บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น 
 
01/12/2018 - 30/04/2019
 
*
 - สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ห้องอาหารของโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
 - ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 - สงวนสิทธิ์การมอบส่วนลดในวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดข้อกำหนด และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - ตรวจสอบเงื่อนไข และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ณ ห้องอาหารของโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
 - กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือว่าเป็นสิ้นสุด 
ที่อยู่ : ห้องอาหาร Am caf? โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ Ambassador Hotel Bangkok
เบอร์โทร : 02-254-0444
- ส่วนลด 15% สำหรับเมนู A La Carte - ส่วนลด 10% บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
Fuzio Cafe
ทัสสิ ไอซาคาย่า
Home Fresh Hydrofarm
Hagakure
ฟูซิโอคาเฟ่
ส.สุขโภชนา